Καλαμάρια

Ταξινόμηση Κατά:
Κωδικός Όνομα Προϊόντος Διαθέσιμα Μεγέθη
S071

Καλαμάρια Ολόκληρα Ακαθάριστα Ν. Αφρικής

XL, L, M, S
S072

Καλαμάρια Ολόκληρα Ακαθάριστα Γαλλίας

300/500kg, 500/1000kg, 1000/up
S073

Καλαμάρια Ολόκληρα Ακαθάριστα Ταϋλάνδης

U/3, 3/5
S074

Καλαμάρια Ολόκληρα Ακαθάριστα Φορμόζας

U/3, 3/5, U/10, 10/20
S075

Καλαμάρια Ολόκληρα Ακαθάριστα Ινδίας

U/3, 3/6, 6/10, 10/20, 20/40
S076

Καλαμάρια Ολόκληρα Ακαθάριστα Κίνας

U/3, 3/6, 6/10, 10/15, 15/20
S077

Καλαμάρια Ολόκληρα Ακαθάριστα Παταγονίας

C, C-4, C4L
S078

Καλαμάρια Καθαρισμένα Ινδίας

U/5, U/10, 10/20, 20/40
S079

Καλαμάρια Καθαρισμένα Κίνας

U/10, 10/20, 20/40, 40/60
S080

Καλαμάρια Καθαρισμένα Παταγωνίας

C-4, C4L