Ψάρια Απολεπισμένα - Απεντερωμένα

Ταξινόμηση Κατά:
Κωδικός Όνομα Προϊόντος Διαθέσιμα Μεγέθη
S053

Τσιπούρα

S054

Λαυράκι

S055

Μπαρμπούνι

S056

Συναγρίδα

S057

Σαργός

S058

Φαγκρί

S059

Βακαλάος Ξαρμυρισμένος

S060

Βακαλάος (Κουρκούτι)